0165-820 981 Bereikbaar op werkdagen tussen 07:00 - 17:00

Bron Warmtepomp

Ondergrondse zonnewarmte - een enorme energievoorraad die op u ligt te wachten!
Met behulp van een warmtepomp kan in de bodem opgeslagen zonne-energie worden onttrokken en gebruikt om uw huis te verwarmen. Dat gaat als volgt. Vanaf de eerste dagen van de lente, als het aardoppervlak begint te ontdooien, tot hoog zomer, als de stralen van de middagzon diep in de bodem dringen, wordt ondergrondse warmte opgebouwd. Als in de herfst de bladeren vallen is er genoeg energie in de bodem opgeslagen om uw huis ook tijdens een extreem koude winter te verwarmen. Een warmtepomp houdt deze natuurlijk ontstane warmte vast en verhoogt deze temperatuur. Ook als de zomer nat en koel is kan de warmtepomp nog steeds voldoende energie opleveren om een comfortabele binnentemperatuur te handhaven.

Als het in uw huis op een bepaald moment te warm wordt, kan hetzelfde systeem voor koelen worden gebruikt. Door ondergronds een lagere temperatuur (tussen 4 en 12 graden) aan te trekken, worden ook bij passieve koeling de eigen bronnen van de natuur benut – maar dan voor koelen in plaats van voor verwarmen. Het is verbazingwekkend, maar waar. En wij kunnen het weten, want bij de moedermaatschappij in Zweden wordt al meer 30 jaar gebruik gemaakt van de warmtepomp-technologie.

Wat ziet u als u uit uw raam kijkt? De straat? Het huis van de overburen? De bomen en de velden? Wat wij bij De Bruijn Installatiewerken zien is een gratis energiebron – de bodem! 

Waarom een warmtepomp?
U bespaart geld: door de installatie van een warmtepomp kan het energieverbruik tot 40% worden verlaagd ten opzichte van een HR-ketel. De reden hiervoor is dat een warmtepomp de bodem, de oppervlaktelaag in de buurt als belangrijkste energiebron gebruikt en al deze soorten energie zijn gratis. Hoewel de warmtepomp zich niet in de eerste maand terugbetaalt, zult u de financiële voordelen wel direct opmerken. Uw energierekeningen zullen namelijk veel lager uitkomen. Bovendien is de nieuwste generatie warmtepompen zo efficiënt (deze hebben een bijzonder hoog rendement) zodat u uw investering snel terugverdient

Verticale bodemcollector (bron)
Verticale bodemcollector: ideaal voor nieuwbouw of aanpassing van een verwarmingssysteem op fossiele brandstof. In de diepere onderlagen van de zogeheten “near-surface geothermische laag” schuilt een warmtebron die het hele jaar door kan worden gebruikt en die een bijna constante temperatuur heeft. De warmtepomp onttrekt opgeslagen zonne-energie uit een collector in een gat dat in de grond is geboord. De diepte van het gat kan tussen 40 en 160 meter liggen, afhankelijk van de grootte van de gekozen warmtepomp en de lokale bouwvoorschriften. Dit type systeem kan worden gebruikt voor alle mogelijke soorten gebouwen, groot of klein, openbaar of particulier. Er is maar weinig ruimte nodig en de verticale bodemcollector kan in een bijzonder klein stukje grond geboord worden.

Subsidie 
De overheid wil stimuleren dat Nederlandse huizen door duurzame energie worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Particuliere gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling. Deze regeling kan u flink financieel voordeel opleveren. Wanneer u besluit een warmtepomp aan te schaffen zorgen wij voor de volledige montage en preventief onderhoud.