0165-820 981 Bereikbaar op werkdagen tussen 07:00 - 17:00

Zonneboiler

Eindeloos profiteren van de zon
Gebruik maken van de zon om uw woning te verwarmen of warm water uit de kraan te krijgen? Dat kan met een zonneboiler. Door met zonnecollectoren zonlicht op te vangen, kan het licht omgezet worden in warmte. Dankzij deze duurzame manier van verwarmen kunt u aanzienlijk besparen op uw energiekosten.

De zon is een onuitputtelijke energiebron. Door met zonnecollectoren zonlicht op te vangen, kun je het licht omzetten in warmte. In de meeste gevallen wordt de warmte gebruikt in een zonneboiler voor warm tapwater. Door de stijgende rendementen van collectoren en stijgende energieprijzen wordt er in toenemende mate gebruikgemaakt van systemen voor ondersteuning in de centrale verwarming.
Investeren in zonneboilers is nu nog aantrekkelijker. Als u zonneboilers aanschaft, ontvangt u onder voorwaarden een interessante subsidie. Zo stimuleert de overheid het gebruik van duurzame energie en bespaart u op uw gas rekening.

Werking
In een zonneboiler wordt de zonnewarmte gebruikt om water met een zonnecollector te verwarmen. Een zonnecollector bestaat uit een glasplaat met daaronder een lange buis met bochten. In deze collector stroomt water dat wordt verwarmd door het zonlicht. Bij fel zonlicht kan het water wel 90°C worden. Ook in de winter, als de zon maar een paar uur schijnt, kan er voldoende water verwarmd worden. Het warme water wordt opgevangen in een voorraadvat. Is het water niet warm genoeg dan wordt het op de gewenste temperatuur gebracht met behulp van een cv-ketel, of een warmtepomp.

Energiebesparing
Een standaard zonneboiler bespaart maximaal 60 procent van het energieverbruik voor warm tapwater en dus 60 procent van dit deel van de energiekosten. Een gemiddeld huishouden met een standaard zonneboiler bespaart ongeveer 200 m3 aardgas, of 150 euro. Als de zonneboiler geen gasketel maar een elektrische boiler vervangt, dan is de gemiddelde besparing groter, namelijk zo’n 800 kWh, of ruim 200 euro per jaar. Met een zonneboiler stookt een huishouden bijna de helft minder aardgas voor waterverwarming. Aangezien zonlicht niet opraakt en bij gebruik van de zonneboiler dus nauwelijks CO2 vrijkomt, zijn zonneboilers zeer duurzaam.

De productie van de boiler zelf kan (nog) niet plaatsvinden zonder fossiele brandstoffen. Toch weegt dit verbruik niet op tegen de hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen die de boiler bespaart. In één jaar tijd produceert een standaard zonneboiler namelijk net zoveel energie als er nodig was om het apparaat te maken. Vanaf dat moment heeft de boiler zijn fossiele brandstofkosten ‘terugverdiend’. De rest van de levensduur – nog zeker veertien jaar – telt elke kubieke meter gas die de boiler uitspaart, als netto milieuwinst.