In de voorbereidingsfase is de meerwaarde van de installateur evident. 
Met grote kennis en ervaring op het gebied van het praktisch realiseren kan kwaliteit gewaarborgd worden en zijn overschrijdingen in tijd en budget niet meer aan de orde.
Een kundig en gedegen klimaat advies is altijd een oplossing op maat. Goed luisteren naar de wensen van de klant en dit vertalen in een duurzaam installatie concept.
Het energiegebruik is mede hierin een belangrijke factor. Eerst moeten wij deze onderzoeken om een advies op maat uit te brengen. Het stappenplan van De Bruijn Installatiewerken biedt richtlijnen hoe het energiegebruik en de bijbehorende kosten kunnen worden beheerst.