Beheer, onderhoud en exploitatie vallen onder fase 3 van het bouwproces. Als het gaat om een service of onderhoudscontract kan dat zo uitgebreid als de opdrachtgever dat wil, van eenvoudige onderhoudscontract tot het complete ontzorgen.
Om onderhoud en beheer optimaal te regelen, en kwaliteit te garanderen voor langere tijd is het zaak om onze onderhoudsdeskundige actief bij de ontwerpfase te betrekken. Dan komt de dynamiek op gang, waarbij vragen aan de orde komen over de levensduur van de installaties. De antwoorden hebben invloed op de installatiekeuze, en daarmee ook op onderhoud en beheer. Wij zetten onze kennis in om de opdrachtgever te ontzorgen door al het onderhoud en beheer te definiëren.
Hierdoor is er inzicht in de prestaties welke de installatie moet leveren en de verwachte levensduur.