De Bruijn Installatiewerken biedt een integrale aanpak van zowel bouwkundige als installatietechnische aanpassingen aan nieuwbouw, bestaande leegstaande of bewoonde gebouwen en woningen. Wij realiseren een optimaal productieve werk of leef omgeving die voldoet aan de wettelijke eisen en het gewenste comfortniveau. Natuurlijk bij zo laag mogelijke exploitatiekosten. De gebouw gebonden installaties spelen hierin een cruciale rol.
De Bruijn Installatiewerken is steeds vaker onderdeel van het bouwteam en daarmee betrokken bij de uitwerking op detailniveau van het Definitief Ontwerp. Door vroeg in het proces bij de uitwerking betrokken te zijn, wordt het totale traject beheersbaar. Geen overschrijdingen meer in tijd en geld, maar aandacht voor de kwaliteit. Door de kennis en ervaring van de installateur in de ontwerpfase te gebruiken, en de maakbaarheid centraal te stellen, worden de faalkosten gereduceerd. In het definitieve ontwerp ligt nu alles precies vast.