In de voorbereidingsfase is de meerwaarde van de installateur evident. 
Met grote kennis en ervaring op het gebied van het praktisch realiseren kan kwaliteit gewaarborgd worden en zijn overschrijdingen in tijd en budget niet meer aan de orde.

Een kundig en gedegen klimaat advies is altijd een oplossing op maat. Goed luisteren naar de wensen van de klant en dit vertalen in een duurzaam installatie concept.
Het energiegebruik is mede hierin een belangrijke factor. Eerst moeten wij deze onderzoeken om een advies op maat uit te brengen. Het stappenplan van De Bruijn Installatiewerken biedt richtlijnen hoe het energiegebruik en de bijbehorende kosten kunnen worden beheerst.

De Bruijn Installatiewerken biedt een integrale aanpak van zowel bouwkundige als installatietechnische aanpassingen aan nieuwbouw, bestaande leegstaande of bewoonde gebouwen en woningen. Wij realiseren een optimaal productieve werk of leef omgeving die voldoet aan de wettelijke eisen en het gewenste comfortniveau. Natuurlijk bij zo laag mogelijke exploitatiekosten. De gebouw gebonden installaties spelen hierin een cruciale rol.
De Bruijn Installatiewerken is steeds vaker onderdeel van het bouwteam en daarmee betrokken bij de uitwerking op detailniveau van het Definitief Ontwerp. Door vroeg in het proces bij de uitwerking betrokken te zijn, wordt het totale traject beheersbaar. Geen overschrijdingen meer in tijd en geld, maar aandacht voor de kwaliteit. Door de kennis en ervaring van de installateur in de ontwerpfase te gebruiken, en de maakbaarheid centraal te stellen, worden de faalkosten gereduceerd. In het definitieve ontwerp ligt nu alles precies vast.

De maakbaarheid van de installaties is in de eerste fase van het bouwproces beoordeeld en geoptimaliseerd. Ook de kostenkennis is ingebracht. Dat zorgt ervoor dat de realisatie, het bouwen van de installaties, exact volgens de afgesproken planning verloopt. Van meerwerk kan dan ook geen sprake meer zijn. Als de voorbereiding goed verlopen en er ligt een Definitief Ontwerp met werktekeningen etc., dan kan in de realisatiefase gewerkt worden aan de optimalisatie van het proces met alle voordelen van dien.Daarbij komen aspecten als efficiënt monteren en het optimaliseren door automatisering aan de orde. Allemaal gericht op het verbeteren van de kwaliteit en comfort.

Beheer, onderhoud en exploitatie vallen onder fase 3 van het bouwproces. Als het gaat om een service of onderhoudscontract kan dat zo uitgebreid als de opdrachtgever dat wil, van eenvoudige onderhoudscontract tot het complete ontzorgen.
Om onderhoud en beheer optimaal te regelen, en kwaliteit te garanderen voor langere tijd is het zaak om onze onderhoudsdeskundige actief bij de ontwerpfase te betrekken. Dan komt de dynamiek op gang, waarbij vragen aan de orde komen over de levensduur van de installaties. De antwoorden hebben invloed op de installatiekeuze, en daarmee ook op onderhoud en beheer. Wij zetten onze kennis in om de opdrachtgever te ontzorgen door al het onderhoud en beheer te definiëren.
Hierdoor is er inzicht in de prestaties welke de installatie moet leveren en de verwachte levensduur.