De Kornalijn

Het onderwijsaanbod in de Kornalijn te Bergen op Zoom richt zich op leerlingen van 4 tot en met 12 jaar die didactisch gezien tussen beneden gemiddeld en hoogbegaafd functioneren.

De leeromgeving is enerzijds prikkelgeleid, voorspelbaar, comfortabel en gestructureerd, maar anderzijds geeft het de leerling de ruimte. Omdat wij pas later bij dit project waren betrokken, was onze opdracht dan ook om de voorgeschreven installatie te toetsen op zijn haalbaarheid. En indien nodig verder mee te denken over een comfortabel binnenklimaat dat voldoet aan de hedendaagse normen.

Frisse scholen

Het gebouw moest voldoen aan het programma van eisen frisse scholen, waardoor de lat hoger ligt dan bij een gemiddeld gebouw.
Onze doelstelling is echter steeds dezelfde: we zorgen voor een gezonde, comfortabele en energiezuinige leer- en werkomgeving. Een hoge kwaliteit van de binnenlucht staat daarbij centraal.
De voorgeschreven installatie bleek na onze berekeningen niet toereikend. Maar we hebben gelukkig nog tijdig bij kunnen sturen en onze adviezen werden dan ook direct overgenomen.
Hieruit blijkt maar weer dat tijdig bij een omvangrijk project betrokken worden erg belangrijk is.
Wij als installateur nemen steeds vaker de rol van adviseur over omdat wij uiteindelijk de kwaliteit en het comfort moeten waarborgen.

Voor dit project hebben wij nauw samengewerkt met Comfoschool van Zehnder – J.E. StorkAir.
Als marktleider in hun vakgebied waren wij verzekerd van een betrouwbare parner.

De Kornalijn te Bergen op Zoom

De Kornalijn-Scholenbouw

Comfoschoolde-KornalijnStedenbouw