De maakbaarheid van de installaties is in de eerste fase van het bouwproces beoordeeld en geoptimaliseerd. Ook de kostenkennis is ingebracht. Dat zorgt ervoor dat de realisatie, het bouwen van de installaties, exact volgens de afgesproken planning verloopt. Van meerwerk kan dan ook geen sprake meer zijn. Als de voorbereiding goed verlopen en er ligt een Definitief Ontwerp met werktekeningen etc., dan kan in de realisatiefase gewerkt worden aan de optimalisatie van het proces met alle voordelen van dien.Daarbij komen aspecten als efficiƫnt monteren en het optimaliseren door automatisering aan de orde. Allemaal gericht op het verbeteren van de kwaliteit en comfort.